من ذاکر و مداح ثنا خوان حسینم

من خاک کف پای غلامان حسینم

یک دست کتاب الله و یک دست به عترت

در محفل پر فیض محبان حسینم

این فخر مرا بس که در این ره اعظم

یک عمر سر سفره احسان حسینم

با آب ولایش بسرشتند گلم را

زین روست که در خط عزیزان حسینم

در سفره من هر شبه نان و نمک اوست

عمریست نمک خوار نمکدان حسینم

خادم امام حسین (علیه السلامنویسنده : ; ساعت 1:34 روز سه شنبه شانزدهم اسفند 1390
دسته بندی :صندوقچه شعرای مسلمان یاری اسلام و قرآن واجب است

                                بردن فرمان امر ونهی یزدان واجب است

دشمن اسلام را سرکوب کردن واجب است

                               پیروی از نهضت پیر جماران واجب استنویسنده : ; ساعت 3:11 روز سه شنبه یازدهم بهمن 1390
دسته بندی :صندوقچه شعریا رب اگر نگذری از جرم و گناهم چه کنم ؟

ندهی گر ، به در خویش پناهم چه کنم ؟

گر بدانی و نخواهی و کنی نومیدم ،

به که روی آرم و حاجت زکه خواهم ، چه کنم ؟

گر ببخشی گنهم ، شرم مرا آب کند ،

ور نبخشی تو بدین روی سیاهم ، چه کنم ؟

نتوانم کنم انکار گناه ، یک زهزار ،

که تو بودی به همه حال گواهم ، چه کنم ؟

بارالها کرمی ، مرحمتی ، امدادی ،

کاروان رفته و من مانده به راهم چه کنم ؟؟؟نویسنده : ; ساعت 3:8 روز سه شنبه یازدهم بهمن 1390
دسته بندی :صندوقچه شعرآفتی نبود بدتر از ناشناخت

                           تو بَرِیارو ندانی عشق باختنویسنده : ; ساعت 3:51 روز جمعه هفتم بهمن 1390
دسته بندی :صندوقچه شعردانی که چرا چوب شود قسمتش آتش ؟

بی حرمتیش بر لب و دندان حسین است

دانی که چرا آب فرات است گل آلود ؟

شرمنگی اش از لب عطشان حسین است

دانی که چرا خانه حق گشت سیه پوش ؟

زیرا که خدا هم عزادار حسین است .نویسنده : ; ساعت 3:16 روز جمعه هفتم بهمن 1390
دسته بندی :صندوقچه شعرمهدیم من که مرا گرمی بازاری نیست

بهتر از یوسفم و هیچ خریداری نیست

همه گویند که در حسرت دیدارمنند

لیک در گفته این طایفه کرداری نیستنویسنده : ; ساعت 3:15 روز جمعه هفتم بهمن 1390
دسته بندی :صندوقچه شعرنه فقط بنده به ذات ازلی می نازد

ناشر حکم ولایت به ولی می نازد

گر بنازد به علی شیعه ندارد عجبی

عجب این جاست خدا هم به علی می نازدنویسنده : ; ساعت 3:9 روز جمعه هفتم بهمن 1390
دسته بندی :صندوقچه شعرتو را و میلاد تو را بیش از آن دوست میداریم که کودکان مهر مادر را

تو را و میلاد تو را بیش از آن دوست میداریم که تن ، جان را

تو را و میلاد تو را بیش از آن دوست میداریم که یعقوب ، یوسف را

تو را و میلاد تو را همیشه از همه دوست داشتنی ها، بیشتر دوست میداریمنویسنده : ; ساعت 3:26 روز پنج شنبه ششم بهمن 1390
دسته بندی :صندوقچه شعراى نسیم سحر آرامگه یار کجاست


منزل آن مه عاشق کش عیار کجاست
هرسر موى مرا با تو هزارانکاراست
ماکجاییم و ملامتگر بى کار کجاست
ساقى و مطرب و مى،جمله مهیا ستولی

عیش، بى یار مهیا نشود یار کجاستنویسنده : ; ساعت 2:42 روز پنج شنبه ششم بهمن 1390
دسته بندی :صندوقچه شعرمشکی از تن درآرید ربیع آمده است

                             خم ابرو بگشایید ربیع آمده است

مژده ای ختم رسل داد که:آید به بهشت

                    هر که بر من خبر آرد که ربیع آمده است. نویسنده : ; ساعت 0:59 روز چهارشنبه پنجم بهمن 1390
دسته بندی :صندوقچه شعر