من ذاکر و مداح ثنا خوان حسینم

من خاک کف پای غلامان حسینم

یک دست کتاب الله و یک دست به عترت

در محفل پر فیض محبان حسینم

این فخر مرا بس که در این ره اعظم

یک عمر سر سفره احسان حسینم

با آب ولایش بسرشتند گلم را

زین روست که در خط عزیزان حسینم

در سفره من هر شبه نان و نمک اوست

عمریست نمک خوار نمکدان حسینم

خادم امام حسین (علیه السلامنویسنده : ; ساعت 1:34 روز سه شنبه شانزدهم اسفند 1390
دسته بندی :صندوقچه شعر