متن وصیت نامه شهید عباس مهدوی ظفرقندی

آنكس مرا طلب كند می یابد ،آنكس كه مرا یافت می شناسد ،آنكس كه مرا شناخت دوستم میدارد.آنكس كه دوستم داشت بمن عشق می ورزد و آنكس كه بمن عشق ورزید من نیز به او عشق میورزم .آنكس كه به او عشق ورزیدم میكشم (شهید)او را ،و آنكس را كه من بكشم خونبهایش بر من واجب است و آنكس كه خونبهایش بر من واجب است پس من خودم خونبهایش هستم .(حدیث قدسی

)

بارالها مرا از سپاهیانت قرار ده كه براستی سپاه تو همیشه غالب است و مرا در حزب خود قرار ده همانا همیشه حزب تو رستگار است و قرار بده مرا از دوستانت همانا دوستانت هیچ ترسی و هیچ غم و اندوهی ندارند . بار خدایا اصلاح كن آخرتم را كه خانه پایدار من است و قرار ده زندگانیم را به فروتنی

. ......................

خدایا تكیه و وابستگی ما فقط به توست . بارالها ، از تو یاری می طلبیم ، پس تو یاری كنندگان قرآن را حمایت كن .هركس آرزوئی دارد و به آرزو رسیدن گریه ندارد ،پس برای شهید گریه نكنید چون به آرزوی خود رسیده است . چشمانم را باز گذارید تا كور دلان بدانند كه كوركورانه به این راه نرفتم

.

پدرم محكم باش و استوار باش،مادرم كوه باش و چون كوه استقامت كن و از یاد و نام خدا غافل نباشید و در راه اسلام بكوشید كه هرچه بكوشید كم است . خواهرانم زینب وار با نا ملا یمات دست و پنجه نرم كنید

.

برادرانم شما را از جانم بیشتر دوست دارم با امام باشید و راه شهدارا ادامه دهیدكه راه الله است . برادرانم دعا كنید كه به الله ملحق شوم كه این بزرگترین خواستم می باشد .پدر و مادرم چنان والایید كه قران نامتان را همراه نام خدا و نیكی به شما را همراه نام خدا و نیكی به شما را همراه پرستش خداوند یادآوری كرده است و( قضی ربك الاتعبدوا الا ایاه و بلوالدین احسانا)،پروردگارت حكم كرد كه جز او را نپرستید و به پدر مادر خود احسان كنید

خدایا ، خدایا ، تا انقلاب مهدی خمینی را نگهدار، از عمر ما بكاه وبر عمر رهبر افزا

.

والسلام وعلیكم و رحمهً و بركاتهً

عباس مهدوی ظفرقندی

 نویسنده : ; ساعت 3:10 روز یکشنبه چهاردهم اسفند 1390
دسته بندی :وصیت نامه شهدا