طلب ان سه دسته علم بر هر مسلمی واجب است :1. اصول قوائد 2. اخلاق 3. احکام .نویسنده : ; ساعت 3:3 روز یکشنبه چهاردهم اسفند 1390هر وقت برای کسی کم گذاشتی ، یعنی برای خودت کم گذاشتی .نویسنده : ; ساعت 3:0 روز یکشنبه چهاردهم اسفند 1390خیلی مهم است که انسان همیشه در حال استعانت باشد .نویسنده : ; ساعت 2:59 روز یکشنبه چهاردهم اسفند 1390هر کس بر محبت ال محمد(صلی الله علیه وآله)بمیرد شهید از دنیا رفته و هر کس با محبت حضرت محمد(صلی الله علیه وآله) بمیرد پاک از دنیا رفته .نویسنده : ; ساعت 2:57 روز یکشنبه چهاردهم اسفند 1390خداوند دین بدون موّدت اهل بیت را نمی خواهد .(موّدت = محبت)نویسنده : ; ساعت 2:53 روز یکشنبه چهاردهم اسفند 1390دستورات خداوند علاوه بر اینکه خیر ماست بلکه مبتنی بر نیاز ماست . اگر چیزی را منع کرده حتما برای ما ضرر دارد .نویسنده : ; ساعت 2:51 روز یکشنبه چهاردهم اسفند 1390کسی که بدون شناخت امام زمان بمیرد با جاهلیت مرده .(جاهلیت = کفر ، نفاق)نویسنده : ; ساعت 2:49 روز یکشنبه چهاردهم اسفند 1390زمین بدون رهبر رها نمی شود . که حلال خدا را حلال و حرام خدا را حرام کند .نویسنده : ; ساعت 2:47 روز یکشنبه چهاردهم اسفند 1390قدردانی خداوند یعنی : اگر کسی قیمت خودش را دانست خداوند از او قدردانی میکند .نویسنده : ; ساعت 2:45 روز یکشنبه چهاردهم اسفند 1390لازم است بشر یک مصداق کامل از خداوند ببیند تا به او ایمان آورد . در غیر این صورت چگونه می توان فهمید خداوند کیست ؟

این مصادیق همان پیامبراسلام و ائمه اطهار و وجود پاک صاحب الزمان(عج)است .نویسنده : ; ساعت 2:42 روز یکشنبه چهاردهم اسفند 1390